What can your organization save?

Do the check

What can your organization save?

1.

What are your annual energy costs?

€ 50.000

In which business are you working?

2.

In which business are you working?

Welding shops
3.

What's the size of your organization?

5
Calculate saving

You can also save energy costs!

Based on the provided data, a saving for your company seems possible. Enter your personal details and we will send you a free savings calculation.

Please fill out all required fields.* required fields
Contact me

Gemeenten

Gemeenten vervullen een voorbeeldfunctie en laten zelf zien hoe te komen tot een CO2 neutrale organisatie.

Gemeenten hebben afgesproken dat zij in 2040 CO2 neutraal zijn. Alle technische oplossingen en financiële middelen zijn voorhanden om dat te realiseren, maar de grote uitdaging is hoe dat allemaal te organiseren.

Gemeenten

Overheidsorganisaties zoals gemeenten zijn zodanig georganiseerd dat medewerkers die direct of indirect invloed hebben op het verduurzamen van de organisatie meestal zijn verdeeld over verschillende afdelingen. Zo zijn er medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bestaande installaties en zij bepalen op natuurlijke momenten of de gemeente de installaties vervangt door energiezuinige alternatieven, of niet. Weer andere medewerkers zijn verantwoordelijk voor nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties. Tenslotte hebben gemeenten vaak medewerkers die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waaronder CO2 reductie.

In het beste geval coördineert een medewerker van de gemeente de activiteiten van de verschillende afdelingen welke het verduurzamen van de energievoorziening sterk beïnvloeden. Door met alle afdelingen samen het CO2 reductiebeleid op te stellen inclusief (sub)doelstellingen en bijbehorende strategie is de ambtelijke organisatie in staat CO2 neutraliteit in 2040 te realiseren. Door bestaande budgetten op natuurlijke momenten te koppelen aan energiebesparingsplannen is dat binnen 15 jaar mogelijk.  

Facilicom begeleidt gemeenten bij het ontwikkelen van beleid, (sub)doelstellingen en strategie, maar ook bij het analyseren van meetdata slimme meters, opstellen van energie labels en energiebesparingsplannen zoals erkende maatregelrapporten en maatwerkrapporten. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het koppelen van energiebesparingsplannen aan het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) waardoor u natuurlijke momenten optimaal benut. Door inzet van onze webapplicatie Bespaar heeft u alle informatie overzichtelijk bij elkaar en voldoet uw organisatie aan de EED en Wet Milieubeheer.

To industrie view

Today our
customers save

Meer informatie? Wij staan u graag te woord!

* required fields
Contact me Leave this field empty

More information?
We’d be happy to assist you.

Click here