What can your organization save?

Do the check

What can your organization save?

1.

What are your annual energy costs?

€ 50.000

In which business are you working?

2.

In which business are you working?

Welding shops
3.

What's the size of your organization?

5
Calculate saving

You can also save energy costs!

Based on the provided data, a saving for your company seems possible. Enter your personal details and we will send you a free savings calculation.

Please fill out all required fields.* required fields
Contact me

Scholen

Ook scholen moeten zorgen dat hun locaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals 49% CO2 reductie en A labels in 2030.

Veel scholen maken gebruik van oude locaties welke nog niet voldoen aan geldende wetgeving. Bijkomend probleem is wie verantwoordelijk is voor de locatie. In ieder geval moet de gebruiker van het gebouw zorgen dat zij alle erkende maatregelen implementeert. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/RVO%20Infograph%20Energiebesparing%20Onderwijs.pdf

Scholen

Een school streeft er naar het grootste gedeelte van het budget in te zetten voor scholing. Doordat veel scholen in oude locaties zitten zijn de energiekosten relatief hoog en veelal ontbreekt het geld om te investeren in energiebesparing. Gezien de wettelijke ontwikkelingen op CO2 reductiegebied moeten scholen investeren in het terugdringen van het energiegebruik. Door inzet van het bestaande energie exploitatiebudget kunnen scholen budgetneutraal aan de Wet Milieubeheer voldoen en hun CO2 reductiedoelstellingen realiseren. Aangezien scholen vaak over meerdere locaties beschikken is het verstandig prioriteit te bepalen in aan te pakken locaties. Met behulp van onze energiebenchmark is duidelijk welke locaties goed en slecht presteren en kan u gericht maatregelen nemen zoals het opstellen van de wettelijk verplichte erkende maatregelrapporten inclusief de kosten en baten van de te nemen energiebesparende maatregelen.

To industrie view

Today our
customers save

Meer informatie? Wij staan u graag te woord!

* required fields
Contact me Leave this field empty

More information?
We’d be happy to assist you.

Click here